Cennik lokalny

Ceny obowiązujące od 1 Lutego 2024 r.

SERWIS LOKALNY MIEJSKI

Odległość przewozu Cena usługi
Do 5,00km 26,00 zł.
Od 5,00 km do 10,00 km 30,00 zł.
Od 10,00 km do 15,00 km 33,00 zł.
Od 15,00km do 20,00 km 35,00 zł.
Powyżej 20,00 km 41,00 zł.

                   Ceny usług obejmują przesyłki o wadze do 5,00 kg powyżej tej wagi pobierana będzie dodatkowa opłata w wysokości 5,00 zł. za każde rozpoczęte 5,00 kg

Usługa ekonomiczna „next day” dostawa na następny dzień roboczy do końca dnia 20,00 zł za przesyłkę do 30kg, powyżej 30 kg zostanie doliczone 0,7 zł za każdy kolejny kilogram.

Ceny transportu przesyłek w obrębie granic Warszawy kody od 00-000 do 04-999

                                                                                    

SERWIS LOKALNY PODMIEJSKI

Do 50 km od granic administracyjnych Warszawy

Odległość przewozu Cena usługi
Do 10,00 km 57,00 zł.
Od 10,00 km do 30,00 km 64,00 zł.
Od 30,00 km do 50,00 km 79,00 zł.

Ceny usług obejmują przesyłki o wadze do 5,00 kg powyżej tej wagi pobierana będzie dodatkowa opłata w wysokości 5,00 zł. za każde rozpoczęte 5,00 kg

 

Ceny obowiązujące od 1 Lutego 2023 r. do 31 Stycznia 2024 r. 

SERWIS LOKALNY MIEJSKI

Odległość przewozu Cena usługi
Do 5,00 km 24,00 zł
Od 5,00 km do 10,00 km 27,00 zł
Od 10,00 km do 15,00 km 30,00 zł
Od 15,00 km do 20,00 km 32,00 zł
Powyżej 20,00 km  37,00 zł

 Ceny usług obejmują przesyłki o wadze do 5,00 kg powyżej tej wagi pobierana będzie dodatkowa opłata w wysokości 5,00 zł. za każde rozpoczęte 5,00 kg

Usługa ekonomiczna „next day” dostawa na następny dzień roboczy do końca dnia 20,00 zł za przesyłkę do 30kg, powyżej 30 kg zostanie doliczone 0,7 zł za każdy kolejny kilogram.

Ceny transportu przesyłek w obrębie granic Warszawy kody od 00-000 do 04-999

 

SERWIS LOKALNY PODMIEJSKI

Do 50 km od granic administracyjnych Warszawy

Odległość przewozu Cena usługi
Do 10,00 km 52,00 zł
Od 10,00 km do 30,00 km 58,00 zł
Od 30,00 km do 50,00 km 72,00 zł

Ceny usług obejmują przesyłki o wadze do 5,00 kg powyżej tej wagi pobierana będzie dodatkowa opłata w wysokości 5,00 zł. za każde rozpoczęte 5,00 kg

 


 

USŁUGI SPECJALNE

POTWIERDZENIE DORĘCZENIA E-MAIL – koszt usługi: 3,00 zł.

NADANIE – nadanie lub odbiór przesyłki z PKP,PKS itp. w granicach administracyjnych miasta koszt nadania według obowiązujących taryf cenowych PKP, PKS itp.: + 60,00zł.

NADANIE – do 50 km poza granice administracyjne miasta cena wg cennika podmiejskiego + koszt nadania według obowiązujących taryf cenowych PKP, PKS itp.: + 60,00 zł.

POWRÓT – odebranie przesyłki zwrotnej i doręczenie do nadawcy – cena kursu x 2

KURS PILNY* – realizacja zlecenia serwisu lokalnego w czasie krótszym o połowę niż podany w zasadach ogólnych – cena kursu x 2

Nadanie lub doręczenie przesyłki od godz. 17,00 do 19,00:  +50% ceny podstawowej

Nadanie lub doręczenie przesyłki od godz. 19,00 do 8,00: +100% ceny podstawowej
Odbiór lub doręczenie w sobotę: + 50% ceny podstawowej

Odbiór lub doręczenie w niedziele lub święta: + 150% ceny podstawowej

* usługa dostępna po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym z biurem (22) 497 9 497