Cennik lokalny

SERWIS LOKALNY MIEJSKI

 

Odległość przewozu Cena usługi
Do 5,00km 17,00 zł.
Od 5,00 km do 10,00 km 20,00 zł.
Od 10,00 km do 15,00 km 22,00 zł.
Od 15,00km do 20,00 km 24,00 zł.
Powyżej 20,00 km 28,00 zł.

Ceny transportu przesyłek w obrębie granic Warszawy kody od 00-000 do 04-999

                   


 

Istnieje możliwość negocjacji cenników – skontaktuj się z naszym biurem!

                                       


                                               

SERWIS LOKALNY PODMIEJSKI

Do 50 km od granic administracyjnych Warszawy

Odległość przewozu Cena usługi
Do 10,00 km 40,00 zł.
Od 10,00 km do 30,00 km 45,00 zł.
Od 30,00 km do 50,00 km 55,00 zł.

Ceny usług obejmują przesyłki o wadze do 5,00 kg powyżej tej wagi pobierana będzie dodatkowa opłata w wysokości 5,00 zł. za każde rozpoczęte 5,00 kg

 


 

USŁUGI SPECJALNE

PRZESYŁKI KOPERTOWE – powyżej 40 szt. ( czas doręczenia 3 dni robocze): 10,00 zł za każdą sztukę

POTWIERDZENIE DORĘCZENIA E-MAIL – koszt usługi: 3,00 zł.

NADANIE – nadanie lub odbiór przesyłki z PKP,PKS itp. w granicach administracyjnych miasta koszt nadania według obowiązujących taryf cenowych PKP, PKS itp.: + 45,00zł.

NADANIE – do 50 km poza granice administracyjne miasta cena wg cennika podmiejskiego + koszt nadania według obowiązujących taryf cenowych PKP, PKS itp.: + 45,00 zł.

POWRÓT – odebranie przesyłki zwrotnej i doręczenie do nadawcy – cena kursu x 2

KURS PILNY* – realizacja zlecenia serwisu lokalnego w czasie krótszym o połowę niż podany w zasadach ogólnych – cena kursu x 2

Nadanie lub doręczenie przesyłki od godz. 17,00 do 19,00:  +50% ceny podstawowej

Nadanie lub doręczenie przesyłki od godz. 19,00 do 8,00: +100% ceny podstawowej
Odbiór lub doręczenie w sobotę: + 50% ceny podstawowej

Odbiór lub doręczenie w niedziele lub święta: + 150% ceny podstawowej

* usługa dostępna po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym z biurem (22) 497 9 497