Zasady ogólne

 

 

OGÓLNE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH PO TERENIE POLSKI

 

Przyjmowanie zleceń odbywa się przez całą dobę pod numerem telefonu:

22 497 9 497

 


 

Przewidywany czas doręczenia przesyłek:

Krajowych

a) do miejscowości w pierwszej strefie doręczeń do godziny 12.00 następnego dnia roboczego

b)  do miejscowości w drugiej strefie doręczeń do godziny 17.00 następnego dnia roboczego po nadaniu;

Lokalnych

a) w granicach administracyjnych miasta w terminie do dwóch godzin od momentu zgłoszenia przesyłki

b) w obszarze podmiejskim w terminie do czterech godzin od momentu zgłoszenia przesyłki do przewozu.

 

Wzór na wagę gabarytową

Każda przesyłka poza wagą rzeczywistą, posiada również:
wagę gabarytową, obliczaną według wzoru:

[SZEROKOŚĆ X DŁUGOŚĆ X WYSOKOŚĆ (w cm)]/6000

Wzór na wagę dłużycową

Waga dłużycowa: waga przesyłki o wymiarach najdłuższego boku powyżej 200cm wyliczana będzie według wzoru:

1cm (najdłuższego boku) = 1kg.
Przy wycenie usługi, pod uwagę bierze się zawsze wyższą wagę przesyłki.

Opakowanie: przesyłki muszą być zawsze właściwie opakowane, podpisane i zabezpieczone oraz nadawać się do transportu.

 


 

Ubezpieczenie

1. Ubezpieczenie: każda przesyłka ubezpieczona jest bezpłatnie do kwoty 120,00 zł.

2. Ubezpieczenie przesyłki do kwoty 5000,00 zł: +3,00 zł.

3. Ubezpieczenie powyżej 5000,00zł: 3zł + 0,3% wartości powyżej kwoty 5000,00zł

Powiadomienie: telefoniczne powiadomienie odbiorcy przed doręczeniem przesyłki, koszt usługi 5,00zł.
Oczekiwanie: czas, jaki kurier oczekuje na przygotowanie lub odbiór przesyłki 7,00zł. za każde rozpoczęte 15min. pow. pierwszych 15min.

Usługa „za pobraniem” polega na pobraniu należności za doręczony towar. Opłata za usługę wynosi 7,00zł +1% wartości pobrania.

 


 

TABELA KOREKT

Cena od Cena do Korekta
0 2300 0,00%
2301 2400 0,50%
2401 2530 1,00%
2531 2660 1,50%
2661 2800 2,00%
2801 2950 2,50%
2951 3100 3,00%
3101 3250 3,50%
3251 3420 4,00%
3421 3590 4,50%
3591 3770 5,00%
3771 3960 5,50%
3961 4160 6,00%
4161 4240 6,50%
4241 4340 7,00%
4341 4430 7,50%
4431 4520 8,00%
4521 4620 8,50%
4621 4710 9,00%
4711 4800 9,50%
4801 4900 10,00%
4901 5000 10,50%

Ceny podane w cenniku nie zawierają podatku vat.

Wysokość korekty paliwowej określana będzie każdorazowo w każdym okresie rozliczeniowym na podstawie hurtowych cen oleju napędowego publikowanych przez PKN Orlen, co pozwoli uniknąć wpływu marż stacji benzynowych. Ceny paliw dostępne są na stronie http://www.orlen.pl/PL/DlaBiznesu/HurtoweCenyPaliw/Strony/default.aspx
Kwota dopłaty zostanie uwidoczniona na zestawieniu w osobnej rubryce co umożliwi Państwu łatwiejsze sprawdzenie zgodności cen za przesyłki.

korekta paliwowa na miesiąc marzec 2021 roku wynosi 6,5 %

KOREKTA PALIWOWA NA MIESIĄC KWIECIEŃ 2021 ROKU WYNOSI 7,0 %